12:43 ICT Thứ tư, 23/05/2018
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
 

Chuyên mục

thành viên

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Lớp Kế toán Thuế và Lớp Kế toán Trưởng (Hành chính sự nghiệp và Doanh nghiệp)

Thông báo tuyển sinh Lớp Kế toán Thuế và Lớp Kế toán Trưởng (Hành chính sự nghiệp và Doanh nghiệp)

Trung tâm Tư vấn Pháp luật - Trường Trung cấp Luật Đồng Hới liên kết với Học viện Tài chính tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng Kế toán Thuế và Kế toán Trưởng với những thông tin sau:

Khảo sát nhu cầu học lớp cao học luật

Khảo sát nhu cầu học lớp cao học luật

Hiện nay, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới tiến hành khảo sát nhu cầu học cao học luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với các thông tin như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới liên kết với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tiến hành tuyển sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên mở tại Trường (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) với các thông tin cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp trung cấp luật Tuyên Hóa - Minh Hóa 2016

Thông báo tuyển sinh lớp trung cấp luật Tuyên Hóa - Minh Hóa 2016

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch và kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2016; Công văn số 322/SNV-CCHC ngày 22/02/2016 và Công văn số 339/SNV CCHC ngày 25/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới tiến hành tuyển sinh, mở lớp đào tạo trung cấp luật cho cán bộ, công chức của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa với các thông tin sau:

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

Video

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình