10:11 ICT Chủ nhật, 28/02/2021
 • CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨC XIII
 • CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨC XIII
 • CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨC XIII
 • CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨC XIII
 • CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨC XIII
 • CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨC XIII
 • CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨC XIII
 • CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨC XIII
 • CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨC XIII
 • CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨC XIII
 

Chuyên mục

thành viên

Lượt truy cập

 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 1866
 • Tháng hiện tại: 77879
 • Tổng lượt truy cập: 3961710

Trang nhất » Tin Tức » Học sinh cần biết » Quy định, quy chế quản lý học sinh

Quy chế Công tác học sinh, học viên nội trú tại Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Thứ sáu - 21/10/2016 15:30

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
                                                           
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định về công tác học sinh, học viên nội trú tại Trường Trung cấp Luật Đồng Hới.
Điều 2. Yêu cầu của công tác học sinh, học viên nội trú
1. Thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nội quy, quy chế có liên quan của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới.
2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Nhà trường với Công an địa bàn, chính quyền địa phương và gia đình học sinh kịp thời giải quyết các vụ việc có liên quan đến học sinh, học viên và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, văn hoá trong khu nội trú.
3. Phòng Đào tạo và Công tác học sinh, Ban Quản lý Ký túc xá và các tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện và tham mưu Ban Giám hiệu Nhà trường về việc triển khai thực hiện Quy chế này.
Điều 3. Khu nội trú
1. Khu nội trú (hay còn gọi là Ký túc xá) là nơi để học sinh, học viên tạm trú trong thời gian học tại Trường, do Nhà trường tổ chức quản lý.
2. Khu nội trú phải có Nội quy đặt ở nơi dễ quan sát; có phòng trực, phòng làm việc của Ban Quản lý Ký túc xá; có các phương tiện để phục vụ thông tin, phát thanh tuyên truyền cho học sinh, học viên trong Khu nội trú.
3. Không được tổ chức hoạt động mê tín, dị đoan và các sinh hoạt tôn giáo dưới bất cứ hình thức nào trong Khu nội trú.
4. Có các loại hình dịch vụ và các điều kiện đảm bảo sinh hoạt của học sinh, học viên nội trú.
Điều 4. Đối tượng được tiếp nhận ở nội trú
1. Là học sinh, học viên đang theo học tại Trường có nhu cầu ở nội trú.
2. Trong trường hợp số lượng học sinh, học viên có nhu cầu ở nội trú vượt quá nhu cầu của Khu nội trú thì Nhà trường sẽ sắp xếp, bố trí theo thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật
3. Đối tượng khác (ngoài các đối tượng nêu trên) được bố trí vào ở nội trú khi có lý do đặc biệt và phải được Ban Giám hiệu đồng ý.
Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC SINH, HỌC VIÊN NỘI TRÚ
 
Điều 5. Quyền của học sinh, học viên nội trú
1. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được ở và sử dụng các trang thiết bị trong Khu nội trú để phục vụ học tập và sinh hoạt.
2. Được tham gia các hoạt động phục vụ đời sống văn hoá, tinh thần do Nhà trường tổ chức trong Khu nội trú.  
3. Được đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong Khu nội trú.
4. Được kiến nghị với Trưởng Ban Quản lý Ký túc xá và Nhà trường các giải pháp để góp phần xây dựng Khu nội trú văn minh, sạch đẹp, an toàn; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Trưởng Ban Quản lý Ký túc xá và Nhà trường giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của học sinh, học viên trong Khu nội trú.
Điều 6. Nghĩa vụ của học sinh, học viên nội trú
1. Thực hiện đăng ký tạm trú theo đúng quy định của pháp luật về cư trú thông qua Ban Quản lý Ký túc xá. Nếu vắng mặt tại Khu nội trú qua đêm phải báo với Ban Quản lý Ký túc xá.
2. Chấp hành các quy định về việc tiếp khách, giờ tự học, cụ thể:
a) Chỉ được tiếp khách trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 22 giờ tại phòng tiếp khách của Khu nội trú sau khi đã báo cáo và được sự đồng ý của Ban Quản lý Ký túc xá; trong trường hợp đặc biệt phải tiếp khách ngoài các khoảng thời gian trên phải xin phép Ban Quản lý Ký túc xá.
b) Giờ tự học từ 19h30 đến 22h00.
3. Chấp hành các quy định của Khu nội trú về tổ chức các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, không gây ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt của học sinh khác trong phòng ở và Khu nội trú. Đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa trong Khu nội trú.
4. Sử dụng tài sản ở Khu nội trú đúng công năng, mục đích; tiết kiệm điện, nước, phòng chống cháy nổ; có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản chung trong Khu nội trú. Nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản của Khu nội trú phải bồi thường theo quy định.
5. Có trách nhiệm giữ gìn an ninh, trật tự và chấp hành đúng các quy định về vệ sinh Khu nội trú; tích cực tham gia giải quyết các trường hợp bất thường như hoả hoạn, rủi ro... xảy ra trong Khu nội trú.
6. Thực hiện yêu cầu của Ban Quản lý Ký túc xá về việc chuyển chỗ ở trong trường hợp cần thiết và có lý do xác đáng. 
7. Phản ánh kịp thời các vụ việc xảy ra trong Khu nội trú liên quan đến học sinh, học viên vi phạm Nội quy, Quy chế và các đề xuất, kiến nghị chính đáng với Ban Quản lý Ký túc xá.
8. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, các hoạt động khác do Nhà trường hoặc Ban Quản lý Ký túc xá tổ chức; tích cực tham gia xây dựng Khu nội trú văn minh, sạch đẹp, an toàn.
Điều 7. Các hành vi học sinh, học viên nội trú không được làm
1. Cải tạo phòng, thay đổi hoặc tự ý di chuyển trang thiết bị trong phòng ở và các phòng sử dụng chung; viết vẽ, gim dán, che chắn làm mất mỹ quan trong phòng ở và khu sinh hoạt chung của Khu nội trú.
2. Tự ý đổi, chuyển phòng ở so với vị trí bố trí, sắp xếp ban đầu của Ban Quản lý Ký túc xá.
3. Tự ý đưa người lạ vào phòng ở của Khu nội trú khi chưa được phép của Ban Quản lý Ký túc xá.
4. Tiếp học sinh, học viên khác trong giờ tự học, giờ ngủ trưa và sau 22 giờ.
5. Sản xuất, tàng trữ, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, phát tán các loại vũ khí, chất gây cháy, gây nổ, hóa chất độc hại, ma túy và các chế phẩm của ma túy, các tài liệu, ấn phẩm, phim ảnh, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của pháp luật;
6. Tổ chức hoặc tham gia hoạt động mại dâm dưới mọi hình thức hoặc có quan hệ nam nữ thiếu lành mạnh.
7. Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.
8. Sử dụng rượu, bia; hút thuốc lá; tổ chức hội họp, sinh nhật khi chưa được sự cho phép của Ban Quản lý Ký túc xá.
9. Chiếm đoạt, sử dụng trái phép, phá hoại, trộm cắp tài sản của Nhà trường; của người khác.
10. Chứa chấp, che dấu hàng cấm, hàng lậu và tội phạm.
11. Tự ý câu nối điện; đun, nấu hoặc sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn.
12. Gây tiếng ồn, sử dụng các phương tiện gây tiếng ồn vượt quá quy định.
13. Chơi thể thao trong phòng ở, hành lang, ban công; các phòng sinh hoạt công cộng và trên đường đi.
14. Xâm phạm các khu vực cấm trong Khu nội trú và trong Trường.
15. Truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo và các hành vi bị cấm khác trong Khu nội trú.
16. Nhấn chuông báo động PCCC khi chưa có sự cố xảy ra.
17. Gây gỗ, đánh nhau hoặc kích động đánh nhau, tổ chức băng nhóm, phe phái, tụ tập gây rối trật tự trị an dưới bất cứ hình thức nào.
18. Có hành vi, tác phong thiếu văn hoá, thiếu tôn trọng các thầy, cô giáo và người lớn tuổi.
19. Các hành vi khác gây mất đoàn kết, mất an ninh, trật tự, an toàn trong Khu nội trú và trong Trường.
Chương III
NỘI DUNG CÔNG TÁC HỌC SINH, HỌC VIÊN NỘI TRÚ
 
Điều 8. Tiếp nhận học sinh, học viên vào ở nội trú
Ban Quản lý Ký túc xá tiếp nhận học sinh, học viên từ Ban tuyển sinh – Hợp tác đào tạo và sắp xếp, bố trí chỗ ở nội trú phù hợp và yêu cầu học sinh, học viên làm đơn xin ở nội trú (theo mẫu tại Phụ lục số I của Quy chế này).
Điều 9. Công tác quản lý học sinh, học viên nội trú
1. Phổ biến các quy định, quy chế, nội quy của Nhà trường về công tác học sinh, học viên nội trú.
2. Làm thủ tục đăng ký tạm trú cho học sinh, học viên ở nội trú với Công an phường Bắc Lý theo quy định của pháp luật.
3. Lập sơ đồ các phòng ở và lập sổ theo dõi học sinh, học viên nội trú theo mẫu quy định (tại Phụ lục số II của Quy chế này), cập nhật đầy đủ, kịp thời việc thay đổi chỗ ở của học sinh, học viên nội trú.
4. Phân công cán bộ trực Khu nội trú 24/24 giờ trong ngày để giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Nội quy, Quy chế của học sinh, học viên trong Khu nội trú và xử lý các vi phạm.
5. Tổ chức các hoạt động tự quản của học sinh, học viên để phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm với bản thân và tôn trọng tập thể của học sinh, học viên nội trú.
6. Hàng quý tổ chức đối thoại giữa đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường hoặc Phòng Đào tạo và Công tác học sinh, Ban Quản lý Ký túc xá, đại diện các đơn vị thuộc Trường với toàn thể học sinh, học viên nội trú để kịp thời phát hiện, giải quyết nguyện vọng chính đáng của học sinh, học viên nội trú.
7. Xây dựng tiêu chí thi đua giữa các tầng, các phòng trong Khu nội trú về bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng ở, mỹ quan trong phòng ở của Khu nội trú.
Điều 10. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội trong Khu nội trú
1. Phối hợp với Phòng Quản trị có kế hoạch định kỳ kiểm tra, kịp thời nâng cấp, sửa chữa, tu bổ các công trình hạ tầng cơ sở, công trình phục vụ sinh hoạt của học sinh, học viên và các thiết bị khác trong Khu nội trú.
2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý, đội xung kích và tự quản trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong Khu nội trú.
3. Phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường, các hoạt động tự quản của học sinh, học viên trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong Khu nội trú.
4. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh, học viên bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác.
5. Định kỳ phun thuốc đề phòng dịch bệnh trong Khu nội trú. Khi phát hiện dấu hiệu dịch bệnh phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời.
6. Có cán bộ y tế thường trực để thực hiện sơ cấp cứu ban đầu kịp thời cho học sinh, học viên nội trú.
Điều 11. Các hoạt động hỗ trợ cho học sinh, học viên nội trú
1. Hỗ trợ học sinh, học viên trong những ngày đầu mới nhập học trong việc mua sắm các vật dụng cần thiết.
2. Tổ chức các phòng tự học, đọc sách, báo, xem ti vi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ phục vụ học sinh, học viên nội trú;
3. Tổ chức nhà ăn, căng tin phục vụ cho học sinh, học viên nội trú thuận tiện, phù hợp với điều kiện kinh tế của học sinh, học viên, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
4. Tổ chức các hoạt động tư vấn về tâm lý, sức khoẻ, kỹ năng sống, học tập, hướng nghiệp và việc làm cho học sinh, học viên trong Khu vực nội trú.
Điều 12. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các hoạt động về quản lý học sinh, học viên nội trú
1. Chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn Khu nội trú, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan xảy ra trong Khu nội trú.
2. Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể khác trong Trường để tổ chức các hoạt động vui chơi, rèn luyện cho học sinh, học viên nội trú, thực hiện nếp sống văn minh trong Khu nội trú.
Chương IV
TỔ CHỨC, QUẢN LÝ
 
Điều 13. Hệ thống tổ chức, quản lý công tác học sinh, học viên nội trú
Hệ thống tổ chức, quản lý công tác học sinh, học viên nội trú của Trường gồm có Ban Giám hiệu (Phó Hiệu trưởng phụ trách trực tiếp mảng đào tạo và công tác học sinh), Phòng Đào tạo và công tác học sinh, Ban Quản lý Ký túc xá.
Điều 14. Trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng
1. Ban hành nội quy, quy định cụ thể công tác học sinh, học viên nội trú phù hợp với điều kiện cụ thể của Trường và tổ chức thực hiện công tác học sinh, học viên nội trú theo quy định tại Chương III của Quy chế này.
2. Phê duyệt kế hoạch hoạt động công tác quản lý học sinh, học viên nội trú hàng năm của Trường; kế hoạch xây dựng, tu bổ, nâng cấp, sửa chữa nhà ở, các công trình hạ tầng của Khu nội trú.
3. Xét duyệt danh sách học sinh, học viên được ở nội trú.
4. Bảo đảm các điều kiện phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong công tác học sinh, học viên nội trú.
5. Quy định hoạt động của Khu nội trú của Nhà trường thực hiện theo quy định tại Chương III của Quy chế này.
Điều 15. Trách nhiệm của Phòng Đào tạo và Công tác học sinh
1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quy chế học sinh.
2. Quản lý, chỉ đạo Ban Quản lý Ký túc xá trong công tác quản lý, giáo dục toàn diện cho học sinh, học viên trong Khu nội trú.
3. Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra có liên quan và công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh, học viên nội trú.
Điều 16. Ban Quản lý Khu nội trú
1. Ban Quản lý Khu nội trú do Hiệu trưởng Nhà trường quyết định thành lập, chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Phòng Đào tạo và Công tác học sinh.
2. Ban Quản lý Khu nội trú có nhiệm vụ:
a) Trực tiếp triển khai thực hiện các nội dung công việc về công tác học sinh, học viên nội trú được quy định tại các Điều 9, 10, 11, 12 Quy chế này.
Đối với các nội dung công tác học sinh, học viên tại Điều 9, 10, 11, 12 Quy chế này có liên quan hoặc thuộc nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức khác trong Trường, thì Ban Quản lý Khu nội trú phải báo cáo, tham mưu cho Phòng Đào tạo và Công tác học sinh để thực hiện hoặc phối hợp thực hiện hoặc báo cáo, tham mưu cho Ban Giám hiệu giải quyết;
b) Thực hiện và tham mưu cho Ban Giám hiệu (qua Phòng Đào tạo và Công tác học sinh) việc tiếp nhận học sinh, học viên vào ở Khu nội trú theo quy định tại Điều 5 Quy chế này; tiếp nhận, sắp xếp chỗ ở nội trú cho học sinh, học viên sau khi được Ban Giám hiệu quyết định;
c) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất và kịp thời phản ánh, kiến nghị về Phòng Đào tạo và Công tác học sinh những nội dung liên quan đến công tác học sinh, học viên nội trú.
 
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 17. Trách nhiệm thực hiện
1. Ban Quản lý Khu nội trú, Phòng Đào tạo và Công tác học sinh, các khoa, phòng, tổ chức trong toàn Trường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định, quy chế của Nhà trường và Quy chế này để thực hiện và phối hợp thực hiện.
2. Học sinh, học viên nội trú, các cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Quy chế này.
Điều 18. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Học sinh, học viên nội trú vi phạm các quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 6 và Điều 7 của Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ, tác hại và thái độ nhận khuyết điểm sẽ bị Nhà trường xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc quyết định thôi ở nội trú theo khung xử lý đối với hành vi vi phạm cụ thể quy định tại Phụ lục số III của Quy chế này.
2. Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác học sinh, học viên nội trú được xem xét khen thưởng theo quy định.
Điều 19. Kiểm tra công tác học sinh, học viên nội trú
1. Ban Quản lý Khu nội trú thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc học sinh, học viên nội trú thực hiện Quy chế này. Lập biên bản và báo cáo về Phòng Đào tạo và Công tác học sinh những trường hợp vi phạm.
2. Phòng Đào tạo và Công tác học sinh chủ trì hoặc phối hợp với các phòng có liên quan định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện Quy chế này và báo cáo kết quả cho Ban Giám hiệu.

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

Video

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình