10:13 ICT Thứ sáu, 19/04/2019
 

Chuyên mục

thành viên

Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 12
  • Khách viếng thăm: 10
  • Thành viên online: 1
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1203
  • Tháng hiện tại: 47742
  • Tổng lượt truy cập: 2050592

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu khoa học » Nghiên cứu trao đổi

Điều kiện kết hôn theo Luật Gia đình nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Hôn nhân là một hiện tượng xã hội, là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ về mặt tình cảm trên nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện được pháp luật thừa nhận để cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Sự liên kết đó phát sinh và hình thành thông qua sự kiện kết hôn. Hiện nay, việc kết hôn giữa công dân Việt Nam và công dân Lào diễn ra ngày càng phổ biến, do đó việc tìm hiểu một số quy định về hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật nước CHDCND Lào là một trong những nội dung quan trọng, góp phần đảm bảo việc kết hôn thực hiện đúng quy định pháp luật của cả hai quốc gia. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ tập trung đề cập đến các điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Gia đình nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Quy định Pháp luật về đảm bào quyền của người lao động

Một trong những nguyên tắc quan trọng và có ý nghĩa hàng đầu của pháp luật lao động đó là bảo vệ người lao động. Khoản 2, Điều 57 Hiến pháp 2013 quy định sự bình đẳng, bảo vệ người lao động: "Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định". Trên cơ sở đó, Bộ luật Lao động 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đều có những quy định để cụ thể hóa nguyên tắc này. Pháp luật đã tạo được một hành lang pháp lý thông qua việc điều chỉnh vấn đề này, trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung nghiên cứu và làm rõ các quy định của pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động.

Chợ và vấn đề quản lý chợ ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và gải pháp

Quá trình hình thành và phát triển chợ ở Việt Nam cũng gắn liền với truyền thống buôn bán của dân cư và có tác động trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nước nhà. Vì thế, chợ đóng vai trò như một tấm gương phản chiếu sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phong tục tập quán... của người dân. Bài Hội thảo này giới thiệu những nét chính về chợ và vai trò của chợ; Một số mô hình tổ chức quản lý chợ hiện nay; Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chợ ở Việt Nam hiện nay.

Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới - Cơ hội và thách thức của nền kinh tế Việt Nam

Sau hơn 10 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hiện nay Việt Nam đang tham gia một loạt hiệp định thương mại tự do (FTA). Những FTA này đang đặt Việt Nam trước một sân chơi kinh tế mới với những thay đổi mang tính chiến lược nhằm nâng cao khả năng hợp tác kinh tế, tháo dỡ những rào cản thuế quan trước đây từng cản trở quá trình giao thương giữa các quốc gia với nhau. Song, từ đó cũng có nhiều khó khăn, thách thức chúng ta cần phải nỗ lực vượt qua.

Hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào là hai nước có mối liên hệ lịch sử lâu dài và mật thiết. Hiện nay, cả Việt Nam và Lào đều xây dựng Nhà nước theo chế độ Xã hội chủ nghĩa - chế độ mà quyền lực của Nhà nước là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Hệ thống các cơ quan nhà nước là hệ thống các cơ quan được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung thống nhất tạo thành một cơ chế đồng bộ để thực hiện các nhiệm vụ và chức năng của Nhà nước.

Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Theo khoa học luật, chủ thể thực hiện quyền hành pháp là hệ thống cơ quan hành chính nhà nước (đứng đầu có thể là tổng thống hoặc thủ tướng tùy theo từng chính thể) từ trung ương và địa phương. Ngoài ra, theo quan điểm của một số nhà khoa học, quyền hành pháp còn được thực hiện bởi các cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan tư pháp và một số cơ quan khác trong bộ máy nhà nước. Tại Điều 94 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp”, tuy nhiên, về mặt lý luận và thực tiễn pháp lý - hành động đây không phải là chủ thể duy nhất thực hiện quyền hành pháp nếu dựa theo quan niệm về quyền hành pháp một cách đơn giản nhất là quyền triển khai, thực hiện pháp luật. Vậy, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước ngoài Chính phủ, có thể liệt kê một số chủ thể sau: Quốc hội, Tòa án, Chủ tịch nước, Hội đồng nhân dân các cấp cũng thực hiện quyền hành pháp. Trong phạm vi bài biết này, tác giả đề cập đến hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thực hiện quyền hành pháp chủ yếu đó là Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, có sự so sánh đối chiếu một số quy định về cơ quan hành chính nhà nước giữa nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào.

Hệ thống cơ quan tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chúng ta biết rằng, quyền tư pháp cùng với quyền lập pháp và quyền hành pháp hợp thành quyền lực nhà nước thống nhất của một quốc gia. Cơ quan tư pháp, với những đặc trưng riêng của quyền tư pháp, được tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc do Hiến pháp và pháp luật quy định. Trên thực tế, khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc các sự kiện, tranh chấp…, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ áp dụng pháp luật để tiến hành xem xét, phân tích, đánh giá và đưa ra các phán quyết, đồng thời tổ chức thi hành các phán quyết có hiệu lực bắt buộc đối với những cá nhân, tổ chức có liên quan nhằm bảo vệ, duy trì công lý và trật tự pháp luật, bảo đảm sự an toàn pháp lý cho công dân, sự ổn định và phát triển của xã hội. Trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả đề cập đến các nội dung cơ bản cũng như có sự so sánh đối chiếu một số quy định về cơ quan tư pháp của nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào.

Tổng quan về hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Việc nghiên cứu làm rõ hệ thống chính trị của nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào có ý nghĩa rất lớn trong việc phân tích tổ chức và thực thi quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước, tổ chức và hoạt động của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội,… Đồng thời, đây cũng là nguồn tài liệu tham khảo có chất lượng để giáo viên, người học và các học giả quan tâm nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi tập trung làm rõ hệ thống chính trị ở Việt Nam và Lào ở một số điểm như sau: (i) Khái niệm, đặc điểm hệ thống chính trị của Việt Nam và Lào; (ii) Các thể chế chính trị của hệ thống chính trị của Việt Nam và Lào, từ đó có những nhận xét về mô hình hệ thống chính trị của hai nước.

Học thuyết giá trị thặng dư trong bộ Tư bản của Các Mác và ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này

Học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác ra đời trên cơ sở nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Phát hiện giá trị thặng dư làm nổ ra cuộc cách mạng thực sự trong toàn bộ khoa học kinh tế, vũ trang cho giai cấp vô sản thứ vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản.

Tổng quan hệ thống pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thuộc hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, vì vậy mang những đặc thù của hệ thống pháp luật này. Trải qua những giai đoạn khác nhau của lịch sử hệ thống pháp luật của hai nước ngày càng được chú trọng và hoàn thiện. Để có thể nhìn nhận một cách tổng quan nhất về hệ thống pháp luật của hai nước trong phạm vi bài viết đề cập đến tổng quan về hệ thống pháp luật Việt Nam và tổng quan hệ thống pháp luật Lào được nhìn nhận dưới góc độ lý luận và đi sâu vào hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hai nước.

Các tin khác

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

Video

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình