00:51 ICT Thứ tư, 03/03/2021
 • CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨC XIII
 • CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨC XIII
 • CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨC XIII
 • CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨC XIII
 • CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨC XIII
 • CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨC XIII
 • CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨC XIII
 • CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨC XIII
 • CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨC XIII
 • CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨC XIII
 

Chuyên mục

thành viên

Lượt truy cập

 • Đang truy cập: 3
 • Hôm nay: 54
 • Tháng hiện tại: 5342
 • Tổng lượt truy cập: 3968871

Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động Đảng- Đoàn thể » Đảng bộ

Biểu mẫu Đảng

Thứ tư - 30/11/2016 04:12

MỘT SỐ BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ĐẢNG

TT TÊN BIỂU MẪU, VĂN BẢN TẢI BIỂU MẪU
CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
1 Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Mẫu CN-NTVĐ
2 Đơn xin vào Đảng Mẫu 1-KNĐ
3 Lý lịch của người xin vào Đảng Mẫu 2-KNĐ
4 Giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng Mẫu 3-KNĐ
5 Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng của BCH Đoàn TN cơ sở Mẫu 4-KNĐ
6 Nghị quyết đề nghị giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Chi đoàn Mẫu 4.1-KNĐ
7 Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào đảng của BCH Công đoàn cơ sở Mẫu 4A-KNĐ
8 Nghị quyết đề nghị giới thiệu đoàn viên Công đoàn vào Đảng của Công đoàn bộ phận Mẫu 4A.1-KNĐ
9 Tổng hợp ý kiến nhận xét của Tổ chức đoàn thể nơi làm việc và Chi uỷ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng Mẫu 5-KNĐ
10 Ý kiến nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú Mẫu 5B-KNĐ
11 Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi công tác (Đoàn TNCS hoặc Công đoàn) Mẫu 5C-KNĐ
12 Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Chi bộ Mẫu 6-KNĐ
13 Báo cáo của Đảng uỷ bộ phận thẩm định Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Chi bộ Mẫu 7-KNĐ
14 Nghị quyết kết nạp đảng viên của Đảng ủy cơ sở Mẫu 8-KNĐ
15 Quyết định kết nạp đảng viên của Cấp uỷ có thẩm quyền Mẫu 9-KNĐ
16 Quyết định kết nạp đảng viên của Đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền Mẫu 9B-KNĐ
CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC
1 Giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới Mẫu CN-ĐVM
2 Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị Mẫu 10-KNĐ
3 Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ   Mẫu 11-KNĐ
4 Tổng hợp ý kiến nhận xét của Tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và Chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị Mẫu 12-KNĐ
5 Ý kiến nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú Mẫu 12B-KNĐ
6 Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể (Đoàn TNCS hoặc Công đoàn) Mẫu 12C-KNĐ
7 Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của Chi bộ Mẫu 13-KNĐ
8 Báo cáo của Đảng ủy bộ phận thẩm định Nghị quyết của Chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức Mẫu 14-KNĐ
9 Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của Đảng ủy cơ sở Mẫu 15-KNĐ
10 Quyết định Công nhận đảng viên chính thức của Cấp uỷ có thẩm quyền Mẫu 16-KNĐ
11 Quyết định công nhận đảng viên chính thức của Đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền Mẫu 16A-KNĐ
CÁC BIỂU MẪU KHÁC
1 Quyết định kết nạp lại đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền Mẫu 9A-KNĐ
2 Giấy chứng nhận người vào Đảng đang trong thời gian được tổ chức đảng giúp đỡ, xem xét kết nạp của cấp uỷ cơ sở  Mẫu 17-KNĐ
3 Công văn của cấp uỷ cơ sở giới thiệu người vào Đảng đã được chi bộ, đảng uỷ cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng Mẫu 17A-KNĐ
4 Công văn của cấp uỷ có thẩm quyền giới thiệu người vào Đảng đã được cấp uỷ cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng Mẫu 17B-KNĐ
5 Công văn giới thiệu người vào Đảng đã được cấp uỷ có thẩm quyền ra quyết định kết nạp Đảng Mẫu 17C-KNĐ
6 Công văn giới thiệu người vào Đảng đã được cấp uỷ có thẩm quyền ra quyết định kết nạp vào Đảng nhưng chuyển ra ngoài đảng bộ huyện (và tương đương) Mẫu 17D-KNĐ
7 Sổ đảng viên dự bị MẪU 18-KNĐ
8 Giấy giới thiệu cử đảng viên hoặc cấp uỷ viên đi thẩm tra lý lịch Mẫu 19-KNĐ
9 Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng Mẫu 20-KNĐ
10 Quyết định của cấp có thẩm quyền xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị Mẫu 21-XTĐV
11 Quyết định xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị của đảng uỷ cơ sở Mẫu 21A-XTĐV

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

Video

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình