13:12 ICT Thứ tư, 23/05/2018
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
 

Chuyên mục

thành viên

Trang nhất » Giới thiệu

♦ HIỆU TRƯỞNG
• Điện thoại: 0526.268.555
• Fax: 02326.258.016
• Thư điện tử: quocqb2014@gmail.com
♦ PHÓ HIỆU TRƯỞNG
• Điện thoại: 02326.252.088
• Fax: 02326.258.016
• Thư điện tử: hoanvokhacqb@gmail.com
♦ PHÒNG TCHC-TV
• Điện thoại: 02326.251.126
• Fax: 02326.258.016
♦ VĂN THƯ
• Điện thoại: 02326.258.016
• Fax: 02326.258.016
♦ PHÒNG QUẢN TRỊ
• Điện thoại: 02326.266.555
• Fax: 02326.258.016
♦ PHÒNG ĐT-CTHS
• Điện thoại: 02326.255.055
• Fax: 02326.258.016
• Thư điện tử: dtcths.tcldh@gmail.com
♦ PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
• Điện thoại: 02326.251.126
• Fax: 02326.255.689
♦ KHOA GDCTTC-VH
• Điện thoại: 02326.258.035
• Fax: 023526.258.016
• Thư điện tư: gdcttcvh.tcldh@gmail.com
♦ KHOA ĐÀO TẠO CƠ BẢN
• Điện thoại: 02326.258.086
• Fax: 02326.258.016
♦ KHOA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
• Điện thoại: 02326.258.088
• Fax: 02326.258.016
♦ BAN QLKTX
• Điện thoại: 02326.258.019
• Fax: 02326.258.016
♦ BAN TS-HTĐT
• Điện thoại: 02326.252.009
• 02326.252.008 (Đ.Huyền)
• 02326.252.009 (A.Tú)
• 02326.252.006 (Ly Ly)
• Fax: 02326.258.016
♦ PHÒNG BẢO VỆ
• Điện thoại: 02326.258.018
• Fax: 02326.258.016
♦ TỔ XE
• Điện thoại: 02326.258.128
• Fax: 02326.258.016
 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

Video

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình