14:47 ICT Thứ hai, 21/05/2018
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
  • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (25/5/2012 - 25/5/2018)
 

Chuyên mục

thành viên

Trang nhất » Giới thiệu

     I. SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, PHƯƠNG CHÂM, KHẨU HIỆU                                            
    1. Sứ mệnh
Trường Trung cấp Luật Đồng Hới là một trong năm Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp được thành lập lập theo Quyết định số 889/QĐ-BTP ngày 12 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng đào tạo trung cấp luật; tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành Tư pháp và nghiên cứu khoa học pháp lý. Trường chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự quản lý hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

     2. Tầm nhìn
Trường Trung cấp Luật Đồng Hới định hướng phát triển trong tương lai sẽ trở thành một cơ sở đào tạo về pháp luật uy tín trong khu vực Bắc miền Trung nói riêng và cả nước nói chung. Phấn đấu trong giai đoạn 2016-2020 được Lãnh đạo bộ phê duyệt trở thành phân viện của Trường Đại học Luật Hà Nội hoặc Học viện Tư pháp miền Trung.
Là một trong những trường trung cấp chuyên nghiệp khang trang, hiện đại, chú trọng uy tín chất lượng, trang bị kiến thức thực tiễn, kỹ năng thực hành, đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Đồng thời, là một ngôi trường mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi cán bộ, giáo viên luôn cố gắng và phấn đấu hết mình.

     3. Phương châm hoạt động
- Quan tâm chất lượng, phát triển bền vững: Nhà trường luôn hướng đến chất lượng trên mọi lĩnh vực, trong mọi hoạt động của tập thể, cá nhân nhằm mục đích ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục.
- Khuyến khích đổi mới, sáng tạo: Nhà trường luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới và sáng tạo trong mọi lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Chú trọng sản phẩm đầu ra: Nhà trường luôn cố gắng mang đến cho người học một chất lượng đào tạo tốt nhất, đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
- Xây dựng môi trường làm việc: Nhà trường luôn tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả, mọi người đều được tôn trọng, bình đẳng và phát huy hết năng lực, sở trường công tác.

      4. Khẩu hiệu hành động: “Tất cả vì học sinh thân yêu”.

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG
    1. Thực trạng
    a) Bộ máy quản lý và cơ chế hoạt động
Trường Trung cấp Luật Đồng Hới là một trong năm Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp, chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Bộ Tư pháp.
Cơ cấu tổ chức hoạt động của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới gồm: Ban Giám hiệu, 7 đơn vị chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện, Phòng Đào tạo - Công tác học sinh, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Quản Trị, Khoa Đào tạo cơ bản, Khoa Đào tạo nghiệp vụ, Khoa Giáo dục chính trị, thể chất và văn hóa.
Nhìn chung, hoạt động của bộ máy nhà trường đã dần đi vào ổn định và thể hiện được tính linh hoạt, phối hợp, phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành góp phần thúc đẩy sự phát triển của Trường. Hệ thống các văn bản quản lý điều hành nội bộ trong Nhà trường được xây dựng đầy đủ, mang tính khoa học cao tạo điều kiện thuận lợi và đồng bộ trong công tác quản lý.
b) Đội ngũ cán bộ, giáo viên
Sau 04 năm đi vào hoạt động, đội ngũ cán bộ, giáo viên của Nhà trường hiện nay có 37 người, trong đó đội ngũ cán bộ giảng dạy là 23 người (bao gồm cả Lãnh đạo quản lý). Song song với việc tiến hành tuyển dụng viên chức hàng năm để đáp ứng đủ nhu cầu công việc, công tác bồi dưỡng đào tạo bồi dưỡng, đặc biệt là đội ngũ giáo viên giảng dạy được Nhà trường hết sức quan tâm, tạo điều kiện tối đa về mặt thời gian cũng như chi phí học tập để các viên chức có điều kiện thuận lợi nhất trong công tác học tập, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Đến thời điểm hiện tại, đội ngũ công chức, viên chức của Nhà trường đã có 01 tiến sĩ và 14 thạc sỹ, bên cạnh đó là một số đang theo học chương trình thạc sỹ và nghiên cứu sinh.

    2. Thuận lợi
- Trường Trung cấp Luật Đồng Hới là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp nên được Lãnh đạo Bộ cùng các đơn vị thuộc Bộ quan tâm, chỉ đạo sát sao trên các lĩnh vực công tác. Đồng thời, Nhà trường được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, có điều kiện thuận lợi phát triển các chương trình đào tạo với các đơn vị thuộc Bộ như Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp…;
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ có năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, năng động và sáng tạo, có khả năng nhanh chóng tiếp cận quy chế đào tạo cũng như phương pháp đào tạo mới, kịp thời hội nhập với khu vực và quốc tế. Đồng thời, đội ngũ cán bộ, giáo viên rất tâm huyết, nhiệt tình với công việc, luôn phấn đấu, cống hiến hết mình vì sự nghiệp giáo dục;
- Qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, Nhà trường đút rút được nhiều kinh nghiệm trong công tác hợp tác, liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với nhiều trường đại học có uy tín trong cả nước.

    3. Khó khăn
a) Về công tác tổ chức, nhân sự
* Về biên chế
Số lượng biên chế của Nhà trường còn thiếu, chưa đáp ứng đủ nhu cầu đào tạo. Đội ngũ giáo viên của Nhà trường hiện nay mới chỉ đáp ứng được gần 50% khối lượng công việc. Nhà trường cần phải mời thêm giáo viên thỉnh giảng để giảng dạy. Mặt khác, một số vị trí công việc thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ đào tạo chưa có người đảm nhiệm, vì vậy, Nhà trường sử dụng phần lớn đội ngũ cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm và ký thêm hợp đồng vụ việc để thực hiện công tác này. Những hạn chế nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các nhiệm vụ của Nhà trường.
* Về công tác đào tạo, bồi dưỡng
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường đa số còn trẻ, hạn chế về kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn, đặc biệt là giáo viên giảng dạy các môn nghiệp vụ, điều này cũng ảnh hưởng đến việc thu hút học sinh;
- Nguồn tài chính của Nhà trường còn hạn chế vì vậy Nhà trường chỉ có thể hỗ trợ về thời gian cho việc đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên. Tuy nhiên, với cở vật chất của Nhà trường hiện nay và định hướng nâng cấp, phát triển lên thành trường đại học trong tương lai gần theo chủ trương của Lãnh đạo Bộ thì yêu cầu đội ngũ cán bộ giáo viên của Nhà trường phải có 25% giáo viên đạt trình độ thạc sỹ trở lên. Muốn vậy, ngay từ bây giờ Trường phải quan tâm đầu tư cho đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện để giáo viên đầu tư hoàn thiện giáo án, bài giảng, đề cương, biên soạn tài liệu, nghiên cứu khoa học và đi học sau đại học; hạn chế tối đa công việc kiêm nhiệm.
b) Về công tác tuyển sinh
Nhờ sự nổ lực rất lớn của tập thể cán bộ giáo viên, kết quả tuyển sinh của Nhà trường đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, nhìn chung công tác tuyển sinh vẫn gặp rất nhiều khó khăn:
- Trường được thành lập mới hơn 4 năm nên các thông tin về Trường đến với người học còn rất hạn chế;
- Các tỉnh Bắc miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng hiện nay đã có thêm rất nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp đào tạo các loại hình liên thông, từ xa, tại chức, văn bằng 2 luật. Ngoài ra, khu vực Bắc miền Trung cũng đã có rất nhiều trường đại học cũng có Khoa Luật đang tuyển sinh và đào tạo cử nhân luật. Do đó, công tác tuyển sinh rất khó khăn;
- Các tỉnh Bắc miền Trung là khu vực có thời tiết khắc nghiệt nhất cả nước, đối tượng và địa bàn tuyển sinh của các trường trung cấp luật lại chủ yếu là học sinh trung học cơ sở tại các thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa, ở miền núi, miền biển, ở xã nghèo, huyện nghèo, địa hình hiểm trở, nhiều sông, suối chia cắt, đi lại rất khó khăn, nguy hiểm; thêm vào đó là thời tiết nắng nóng, bão lũ, lốc xoáy, lở đất... đã làm cho công tác tuyển sinh vừa tốn kém, vừa nguy hiểm, vừa không kịp thời, vừa không hiệu quả;
- So với các Trường Trung cấp Luật đã đi vào hoạt động, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới có địa bàn tuyển sinh ở các tỉnh có dân số ít và có phạm vi tuyển sinh hẹp nhất cả nước vì các tỉnh Bắc miền Trung, tuy là có 05 tỉnh (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) nhưng thực tế việc tuyển sinh chỉ có thể thực hiện được ở 03 tỉnh là tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Nghệ An; việc tuyển sinh tại 02 tỉnh còn lại là rất khó khăn, thậm chí rất tốn kém mà không hiệu quả, bởi lẽ học sinh ở Thừa Thiên Huế chủ yếu học tại Đại học Huế và Trung tâm Đào tạo từ xa thuộc Đại học Huế; học sinh ở Hà Tĩnh hầu hết có xu hướng ra Nghệ An học vừa gần gũi về địa lý, lại vừa gần gũi về truyền thống, văn hóa;
- Nhu cầu đào tạo trung cấp luật cho cán bộ tư pháp cấp xã không còn nhiều do cán bộ cấp xã ở các tỉnh Bắc miền Trung cơ bản đều đã được đào tạo trình độ từ trung cấp trở lên hoặc đang theo học các lớp đại học từ xa, vừa làm vừa học...
c) Về cơ sở vật chất
Dự án xây dựng trường giai đoạn 1 hoàn thiện đưa vào sử dụng, bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, số lượng học sinh có nhu cầu theo học tại Trường ngày càng tăng, trong năm 2016, Nhà trường đã tiếp nhận thêm gần 350 học sinh hệ trung cấp luật theo học tại Trường, nâng tổng số học sinh các khóa đang theo học tại Trường là 600 học sinh (không kể các lớp liên kết tại các cơ sở đào tạo ngoài Trường), bên cạnh đó, thực hiện theo chương trình hợp tác, phối hợp giữa Bộ Tư pháp hai nước Việt - Lào về chính sách đào tạo hỗ trợ trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, theo kế hoạch trong đầu quý 4 năm 2016, Nhà trường sẽ tiếp nhận gần 300 em lưu học sinh Lào theo học tại Trường. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và định hướng trong thời gian tới, Nhà trường cũng sẽ gặp không ít khó khăn để đảm bảo cơ sở vật chất cần thiết đáp ứng công tác đào tạo của Nhà trường như: Khu Giảng đường, lớp học hiện nay chỉ đáp ứng tối đa được 60% theo quy định (Nhà trường đang phải có phương án tổ chức dạy học cả 3 ca và dạy dồn lớp); khu nhà ở nội trú cho học sinh trong nước hiện nay theo thiết kế chỉ đáp ứng được hơn 300 học sinh (Nhà trường phải bỏ khá nhiều chi phí để cải tạo khu Nhà xe thành nơi ở tạm thời cho các em trong thời gian chờ Lãnh đạo Bộ phê duyệt xây dựng khu nội trú mới); khu nhà ở nội trú cho học sinh nước ngoài (Chưa có, hiện tại, Nhà trường trưng dụng 01 dãy Nhà tầng 4 khu nội trú học sinh Việt để bố trí tối đa cho 50 học sinh; số học sinh còn lại, Nhà trường đang liên hệ các cơ sở khác có đủ điều kiện để thuê, mướn); khu Thư viện phục vụ cho cán bộ, giáo viên và học sinh nghiên cứu, học tập (hiện nay vẫn chưa có Khối nhà thư viện để phục vụ cho quá trình nghiên cứu học tập của cán bộ, giáo viên và các em học sinh); Khu học tập thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí của cán bộ, giáo viên và học sinh hiện nay vẫn chưa có.
c) Một số khó khăn khác
- Do địa bàn Trường đóng có khoảng cách địa lý xa với Bộ Tư pháp nên việc tiếp cận thông tin, xử lý thông tin thường muộn, chậm, việc tham gia các hoạt động khó khăn, tốn kém;
- Cơ chế phối hợp giữa Trường với các đơn vị thuộc Bộ trong một số mảng công tác còn nhiều bất cập nên hiệu quả chưa cao, hạn chế tính chủ động của các Trường Trung cấp Luật;
- Sự phối hợp của Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh với Trường chưa cao nên cũng gặp phải một số khó khăn nhất định;
- Bên cạnh việc phát triển công tác hợp tác quốc tế thì cũng đặt ra những thách thức về đội ngũ cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế của Trường còn ít, thiếu kinh nghiệm.

    4. Cơ hội
- Đảng và Nhà nước đã có chủ trương về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đào tạo và pháp luật. Pháp luật cơ bản đã được nhà nước ngày càng chú trọng và quan tâm đầu tư hơn;
- Hội nhập quốc tế tạo thời cơ để Trường thực hiện các chương trình liên kết đào tạo quốc tế để ngày càng khẳng định chất lượng cũng như uy tín;
- Nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực có trình độ về pháp luật ngày càng cao.

    5. Thách thức
- Hội nhập quốc tế trong giáo dục, đào tạo sẽ tạo ra cạnh tranh gay gắt về nguồn tuyển sinh, giáo viên trình độ cao, cán bộ quản lý giỏi để đáp ứng được với những đòi hỏi của thực tiễn;
- Cạnh tranh giữa các trường đào tạo pháp luật ngày càng cao, nhất là các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng và các tỉnh Bắc miền Trung nói chung;
- Yêu cầu về chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng cao, đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực và trình độ chuyên môn cao;
- Pháp luật chưa được quan tâm đúng mức, tình trạng thu nhập của cán bộ làm việc trong lĩnh vực pháp luật so với các ngành khác của xã hội là rất thấp vì vậy pháp luật rất khó khăn khi sức hấp dẫn của nó còn hạn chế.

      III. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
      1. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung
Xây dựng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới trở thành trường trung cấp chuyên nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo về pháp luật khu vực Bắc miền Trung nói riêng và cả nước nói chung. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực chuyên môn cao về quản lý và nghiên cứu khoa học, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập và giảng dạy ngày càng hiện đại. Xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp bắt kịp với trình độ giáo dục cấp chuyên nghiệp tiên tiến trong cả nước và tiếp cận xu thế phát triển giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực, có năng lực cạnh tranh cao và thích ứng hội nhập xã hội.
b) Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ đủ về cả số lượng lẫn chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến đảm bảo định mức (phấn đấu đến năm 2020 có 100% tỉ lệ giáo viên có trình độ Thạc sĩ; 80% đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn nghiệp vụ có tính chuyên nghiệp cao, sử dụng được thêm một ngoại ngữ trong giao tiếp, thành thạo tin học văn phòng và phần mềm quản lý);
- Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo cho người học tiếp cận được kiến thức thực tế đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của xã hội, chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm bên cạnh kiến thức chuyên môn cho người học;
- Phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý, kết hợp giữa đào tạo trung cấp và đào tạo ngắn hạn, tăng cường liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo có uy tín trong cả nước để ngày càng khẳng định vị thế;
- Tăng cường các mối quan hệ với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh trong việc phối hợp cho học sinh các Trường Trung cấp Luật tiến hành thực tập nghề nghiệp, hỗ trợ cán bộ có chuyên môn làm giáo viên giảng dạy, tiếp nhận học sinh của các Trường Trung cấp Luật có kết quả học tập tốt vào một số vị trí phù hợp;
- Kết hợp với các Trường THCS, THPT đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh nhằm thực hiện chủ trương phân luồng của Bộ GD&ĐT đáp ứng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước;
- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học, hỗ trợ và khuyến khích giáo viên nghiên cứu khoa học, viết giáo trình, tài liệu nghiên cứu việc giảng dạy và học tập nhằm nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo;
- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý và đào tạo;
-   Hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và hiệu quả dựa trên chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của các đơn vị, cá nhân. Phấn đấu đến năm 2020 số lượng cán bộ, giáo viên tổng biên chế là 80 người, 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn đào tạo;
- Đổi mới tư duy quản lý, linh hoạt, chủ động tạo sự thống nhất, đồng bộ theo hướng phát huy chức năng hiệu quả của từng cá nhân, đơn vị;
- Phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên phù hợp với quy mô và cơ cấu, có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ cũng như sứ mệnh của Trường;
- Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, giáo viên bằng cách bổ sung, bồi dưỡng, sàng lọc đội ngũ cán bộ, giáo viên, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ. Mời chuyên gia có phương pháp giảng dạy tốt tham gia giảng dạy để bồi dưỡng kỹ năng đổi mới phương pháp giảng dạy cho giáo viên;
- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc đào tạo cho nước bạn Lào , tích cực mở rộng khai thác nguồn tuyển sinh hiện có và mở rộng thêm các nguồn tuyển sinh khác bằng những phương thức mới nhằm nâng dần số lượng học sinh nước ngoài học tại Trường.

    2. Giải pháp chiến lược
2.1. Giải pháp về đào tạo
- Tiếp tục mở rộng hợp lý quy mô đào tạo, đa dạng hoá các loại hình đào tạo trên cơ sở phù hợp với yêu cầu xã hội, điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất, ngành nghề đào tạo;
- Tiếp tục tăng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm đối với các hệ. Mở rộng qui mô loại hình đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học, đào tạo văn bằng 2, các lớp nghiệp vụ luật sư, công chứng... Nghiên cứu nhu cầu xã hội mở ngành và các chuyên ngành có nhu cầu cao trên cơ sở phù hợp với năng lực và điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất;
- Đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng kết hợp giữa đào tạo tri thức nghề nghiệp với kỹ năng thực hành, năng lực sáng tạo;
- Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học, ứng dụng các phương tiện hiện đại làm bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện việc đào tạo theo hướng "cầm tay chỉ việc";
- Cải tiến và đa dạng hoá hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, học viên đảm bảo khách quan, chính xác. Từng bước xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi ở tất cả các học phần;
- Gắn bó chặt chẽ công tác đào tạo của Trường với nhu cầu xã hội và thị trường lao động, áp dụng cho các phương thức đào tạo phù hợp với thực tế phát triển của xã hội;
- Cập nhật và công bố định kỳ 6 tháng một lần nội dung 3 công khai. 

2.2. Giải pháp về nghiên cứu khoa học
- Nâng cao năng lực và kỹ năng NCKH của đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu theo hướng chuyên sâu; tăng cường thu hút đội ngũ tham gia nghiên cứu khoa học và nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu;
- Đổi mới công tác tổ chức, biên soạn, nghiệm thu giáo trình nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo tính khoa học, cập nhật và chính xác. Nội dung giáo trình bài giảng cần đổi mới theo hướng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người học đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội đặt ra của đất nước.

2.3 Giải pháp phát triển hợp tác quốc tế
- Củng cố, hoàn thiện và mở rộng quan hệ ổn định lâu dài với các đối tác đã có;
- Tiếp tục tìm kiếm phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác mới và tiếp tục thực hiện các dự án đang được triển khai;
- Chú trọng việc mở rộng phạm vi tham gia dự án. Xây dựng thêm các dự án hợp tác đào tạo với các trường đại học và các tổ chức trong và ngoài nước.

2.4. Giải pháp xây dựng cơ cấu tổ chức và phát triển đội ngũ
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và hiệu quả dựa trên chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của các đơn vị, cá nhân;
- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy và cán bộ hành chính phục vụ giảng dạy đảm bảo hợp lý về cơ cấu và tiêu chuẩn, đáp ứng các yêu cầu về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ;
- Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ giảng dạy bằng cách bổ sung, bồi dưỡng, sàng lọc đội ngũ cán bộ giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ. Mời chuyên gia trong nước có kinh nghiệm giảng dạy, có phương pháp giảng dạy tốt tham gia giảng dạy để bồi dưỡng kỹ năng đổi mới phương pháp giảng dạy cho giáo viên của Trường.
* Đối với cán bộ giảng dạy
- Rà soát và đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ giảng dạy của từng Khoa về tình hình tư tưởng, đạo đức, phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy, kỹ năng và kết quả truyền thụ kiến thức cho học sinh, học viên;
 - Khuyến khích và tạo điều kiện về thời gian và kinh phí cho đội ngũ cán bộ giảng dạy tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước và học tập để nâng cao trình độ từ các chương tình, dự án, chương trình hợp tác đào tạo trong và ngoài nước theo đúng chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ;
- Có cơ chế đồng bộ nhằm thu hút, duy trì và phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên giỏi từ nhiều nguồn trong nước;
- Hàng năm thực hiện việc đánh giá chất lượng giảng viên qua từng năm để có kế hoạch, biện pháp bồi dưỡng, đào tạo lại, sàng lọc đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ;
- Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên cần tập trung vào cả ba nội dung: nâng cao tri thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và nâng cao trách nhiệm xã hội; tăng cường đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ ngoại ngữ.
* Đối với cán bộ nghiệp vụ và quản lý
- Đối với đội ngũ cán bộ hành chính và cán bộ phục vụ đào tạo đảm bảo đủ về số lượng, đúng tiêu chuẩn và chiếm khoảng 25% trong tổng số cán bộ công nhân viên nhà trường. Phấn đấu có 100% đội ngũ cán bộ hành chính, phục vụ có trình độ chuyên môn được đào tạo phù hợp với nhiệm vụ công tác được giao và định kỳ được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác;
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ cả về trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với từng lĩnh vực công tác. Kết hợp cả ba hình thức là vừa đào tạo, đào tạo lại và tự đào tạo;
- Có quy định rõ ràng chức danh (ngạch, bậc) cho từng loại cán bộ; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ nghiệp vụ phấn đấu nâng cao trình độ đạt chuẩn ngạch, bậc đã quy định;
- Sử dụng hợp lý hiệu quả đội ngũ cán bộ biên chế; thực hiện hợp đồng cán bộ nghiệp vụ đối với những đơn vị thực sự có nhu cầu. Tuyển dụng, hợp đồng cán bộ nghiệp vụ phải cân nhắc kỹ, tiến hành công khai, đúng quy trình; đảm bảo tuyển dụng cán bộ có năng lực, phù hợp với công việc.

2.5. Giải pháp phát triển cơ sở vật chất
- Hoàn thiện các thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện Dự án xây dựng giai đoạn II, năm 2016-2017 vào đầu quý IV năm 2016 gồm các hạng mục còn thiếu để Nhà trường được đảm bảo về cơ sở vật chất phù hợp với nhu cầu thực tiễn;
- Đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị, phương tiện dạy học theo yêu cầu chuẩn hoá và hiện đại hoá, đồng bộ, thuận lợi đáp ứng yêu cầu của các ngành đào tạo; cung cấp thiết bị tin học, nối mạng internet phục vụ thiết thực đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và NCKH;
- Tiến đến việc xây dựng thư viện điện tử kết hợp với thư viện truyền thống đạt tiêu chuẩn, hiện đại, hệ thống thư viện được kết nối mạng internet với các cơ sở nghiên cứu liên quan;
- Xây dựng khu làm việc và một số phòng thực hành chuyên ngành mũi nhọn đạt tiêu chuẩn quốc gia, xây dựng các giảng đường lớn với trang thiết bị giảng dạy hiện đại, đồng bộ đảm bảo các phòng học trực tuyến có đủ máy tính nối mạng.;
- Bố trí đầy đủ phòng làm việc cho cán bộ quản lý, các phòng, khoa và các tổ chức đoàn thể trong Trường. Xây dựng các mô hình thực hành thực tế để giáo viên, học sinh, học viên thực tập nâng cao kỹ năng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy.

2.6. Giải pháp phát triển nguồn lực tài chính
- Từng bước khẳng định vai trò vị trí của Trường trong hoạt động đào tạo nhân lực pháp luật cho đất nước và cho nước bạn Lào, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyển sinh để thu hút đầu vào cho trường, tăng nguồn thu sự nghiệp, phấn đấu hằng năm nguồn thu sự nghiệp từ học phí, lệ phí tăng mức 20%;
- Tiếp tục đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội đồng thời làm tăng nguồn thu sự nghiệp cho Nhà trường;
- Nhà trường cũng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các lớp kỹ thuật soạn thảo văn; tập huấn nghiệp vụ tư pháp, hộ tịch cấp xã nhằm bổ sung nguồn thu của Trường;
- Nhà trường cũng chú trọng đến các hoạt động dịch vụ khác như liên kết đào tạo trình độ Văn bằng 2 luật, liên thông từ trung cấp lên đại học luật, đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào, dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ khác để bổ sung thêm nguồn kinh phí cho Trường.

2.7. Giải pháp về cơ chế, quản lý điều hành
- Xây dựng cơ chế chính sách theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác;
- Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý và ban hành các quy chế, quy định mang tính đặc thù của Trường, đảm bảo sự thống nhất, liên thông và phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ và hợp tác phát triển;
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Xây dựng và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu trong nhà trường;
- Triển khai tích cực, có hệ thống công tác xây dựng và phát triển thương hiệu. Xây dựng hình ảnh Trường Trung cấp Luật Đồng Hới gắn với các giá trị cốt lõi của Nhà trường nhằm tăng uy tín, sức hấp dẫn với xã hội.
Tổ chức thực hiện thành công kế hoạch phát triển Trường trong giai đoạn 2016 - 2020 với những mục tiêu và định hướng trong kế hoạch chiến lược đó là nhiệm vụ hết sức to lớn và nặng nề nhằm góp phần xây dựng, phát triển nhà trường, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài, nâng cao nhân trí, tạo nguồn nhân lực có trình độ pháp luật cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

Video

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình